Journl A/S kæmper for at styrke vidensdeling mellem patienter og klinikere

Udforsk vores produkt her

Et nytænkende støtteredskab

Journl gør det muligt for patienter og klinikere at håndtere klinisk data i et enkelt tryk


Patient app

Hurtig og let registrering af sygdomsrelateret data, samt indblik i egen sygdom

Klinisk desktop

Registreret realtidsdata giver et sikkert datagrundlag, samt optimering af arbejdsgange

Overblik

Indblik i egen data gør patienter til verdensmestre i deres sygdom

Dialog

Dialogværktøj, der styrker kommunikationen og samarbejdet mellem patient og kliniker

CE-mærkning

Journl er et medicinsk udstyr, der er ved at blive CE-mærket, så det overholder alle lovkrav i direktivet Medical Device Directive 93/42/EEC. CE-mærkning er et kvalitetsstempel, der gives ud fra en risikovurdering af om produktet er sikkert at bruge af og på patienter

Drift & infrastruktur

Journl A/S er i gang med at implementere standarden, FHIR, som er udarbejdet af Health Level Seven International (HL7). FHIR er den nyeste international standard inden for udveksling af klinisk data og administrative data mellem de softwaresystemer, der bruges af forskellige sundhedsudbydere

Analfysiologisk klinik, Aarhus Universitetshospital

Udviklingen af en klinisk platform og dertil hørende patient app, der havde til formål at øge værdien og mængden af den indsamlede data til behandling af patienter med inkontinens efter kræftbehandling

Rigshospitalet, Danmarks Bløderforening og RegionMidt

Udviklingen af en støtteplatform, der ikke alene vil hjælpe klinikere i hverdagen, men også den enkelte hæmofilipatient, da der åbnes op for en ny form for individualiseret behandling

Urogynækologisk klinik, Aarhus Universitetshospital

Udviklingen af en platform samt tilhørende patient app, der kan indsamle relevant data i realtid for et forbedret diagnosticerings- og behandlingsgrundlag samt give mulighed for øget indblik i egen sygdom

Visionen

Vi ønsker at skabe en løsning, der styrker og forenkle r samarbejdet mellem patienter og klinikere

 

Udfordringen

Eksisterende behandlingsprocesser, som involverer analoge papirskemaer resulterer i lav udfyldelsesrate, samt at udfyldt data har en lav kvalitet, da det ofte udfyldes retrospektivt. Gennem digital realtidsregistrering kæmper Journl for at styrke kvaliteten af patienters data, da de kan registrere i realtid via deres smartphone. Samtidigt at minimere gene hos patienten, da registreringsprocessen er hurtig og let tilgængelig

 

Starten på Journl A/S

Professor og overlæge Peter Christensen oplevede, tilbage i 2016, en øget frustration over, at de patientrapporterede oplysninger, han fik indleveret oftest var af lav kvalitet eller helt manglende, hvilket gjorde det svært for ham at sikre den korrekte behandling til hans patienter. Peter henvendte sig derfor til RegionMidt, Aarhus Universitet og APPlab/MTIC, for at få hjælp til kvalifikationsarbejdet af et koncept, som han havde arbejdet på. Samarbejdet ledte til udviklingen af en app, der kunne indsamle realtidsdata samt give patienter indblik i egen tilstand og behandling. Det blev ligeledes muligt for klinikeren at give løbende feedback via. appen, hvis behovet opstod

Står du med en udfordring?

Tag kontakt nu!

Teamet

Eskild

Eskild Mads Eskildsen
CEO
+45 2524 7526
eskild@journl.dk

Michael

Michael Thabang Jensen
Product Owner
+45 4087 9079
michael@journl.dk

Thomas

Thomas Høgh Stigsen
CTO

Jens

Jens Kuhr Jørgensen
Software Developer

Kathrine

Kathrine Gade Simoni
User Experience Designer

Sofie

Sofie Nielsen
Student Worker

Journl A/S

Katrinebjergvej 115
8200 Århus N

info@journl.dk

Support telefon: +45 7222 7072
Åbningstider: Alle hverdage kl. 9.00-16.00